Dòng & Giải quyết

Khi bạn đã sắp xếp các kết hợp cần câu và cuộn dây của mình, điều tiếp theo là hiểu và khám phá các lựa chọn dây câu và dụng cụ câu cá của bạn. Những điều này cũng rộng và đa dạng như chính việc câu cá vậy. Dòng có thể được chia thành một số tùy chọn, cho cả dòng chính và dòng chính. Tùy chọn tốt nhất cho ứng dụng của bạn sẽ được xác định bởi các yếu tố như loài mục tiêu, phong cách và khu vực đánh bắt cá, và tất nhiên là ngân sách.

Dụng cụ câu cá là một thuật ngữ phổ biến để chỉ phần lớn các miếng câu cá của bạn bên ngoài cần câu và cuộn dây chính đã được thiết lập cũng như dây câu nằm trên cuộn dây của bạn. Nó có thể là tất cả mọi thứ từ lưỡi móc, khớp xoay và quả chìm cho đến dụng cụ tháo móc, hộp đựng dụng cụ hoặc dao phi lê. Hãy coi nó như bất cứ thứ gì bạn mang theo khi câu cá trong ba lô của mình cho buổi học (bao gồm cả gói hoặc hộp).

Dòng & Giải quyết